wpb1557c4d.png
wp886b854b.png
wpceedab71.png
wp40a1a88c.png
wpa993d4ee.png

wp11090e18.png

wpc2beea1a.png

wpce0d65ff.png

wpc75974b9.png

Tarieven

 

Voor cliënten vanaf 16 jaar:

 

Consult (1 uur) €  60,00

 

Voor kinderen van 12 t/m 15 jaar:

 

Consult (45 min.) €  45,00

 

Voor kinderen van 0 t/m 11 jaar:

 

Consult (30 min.) €  30,00

 

 

Vergoeding

 

De behandelingen worden door de meeste zorgverzekeraars in een aanvullende verzekering geheel of gedeeltelijk vergoed. In de polis staat vermeld of dat het geval is. De vergoeding wordt niet verrekend met het eigen risico.

Er is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

 

Afspraken

 

Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden.

Gelieve te betalen via pinapparaat.

 

 

UW PRIVACY

 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

    • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,

    • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

    • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij

      verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

    • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

    • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

    • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële

      administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

    • Uw naam, adres en woonplaats

    • uw geboortedatum

    • de datum van de behandeling

    • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling

      natuurgeneeskunde’.

    • de kosten van het consult.